Muusikoiden ryhmämuotoinen kuntoutus

03112016

orkesteri_

Caritas-kylän naapuritontilla Taka-Lyötyssä musiikki on vahvasti läsnä Oulun musiikkikeskuksen kootessa saman katon alle niin musiikin harrastajat kuin ammattilaisetkin. Musiikki harrastuksena ja työnä muistuttaa paljon yksitoikkoista toistotyötä, jossa käsien toistuvat ja staattiset kohoasennot voivat jatkua jopa vuosien ajan. Vaikeat soittoasennot voivat aiheuttaa ajan myötä hartiarenkaan kipuja, jotka vaikeuttavat soittoharrastuksen jatkamista tai pahimmillaan ovat jopa uhka ammattimuusikon työkyvylle.

Hartiarenkaan ja yläraajojen aktiivinen harjoittelu

Muusikoiden yläraajavaivoista noin kolmasosa paikantuu niskan ja runsas neljäsosa olkapään alueelle. Monet instrumentit vaativat kannattelua ja tietyssä asennossa pitämistä, jolloin kaularanka on pitkäkestoisesti sivulle taivutettuna ja hartia jännittyneenä kohoasennossa. Tämä asento aiheuttaa pitkäkestoista niska-hartialihaksiston kuormitusta, joka usein painottuu yksipuolisesti vain tiettyihin lihasryhmiin. Seurauksena on mm. lihasjännitystä ja –kireyttä yläselän ja niska-hartiaseudun alueella sekä hartiarenkaan ryhtimuutoksia.

Usein soittamiseen liittyvien kuormitusoireiden taustalla on väärä nivelten asento tai huono ergonomia soittajan ja instrumentin välillä, ja näihin asioihin on pyrittävä puuttumaan. Muusikon ergonomiaan voi kuitenkin olla vaikea saada aikaan merkittäviä muutoksia, jolloin aktiivinen hartiarenkaaseen kohdistuva harjoittelu nousee merkittävään rooliin kuormitusoireiden ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa.

Caritas Kuntoutus tarjoaa niin harrastelija- kuin ammattimuusikoillekin suunnattua ryhmämuotoista kuntoutusta. Viisi kertaa kokoontuvan kuntoutusryhmän tavoitteena on antaa osallistujille tietoa hartiarenkaan toiminnasta ja ohjata harjoitteita ryhdin- ja asennonhallintaan. Ryhmässä osallistujat saavat myös ohjausta niska-hartiaseudun ja yläraajojen omatoimiseen harjoitteluun niin kotiharjoitteina kuin kuntosalillakin.

Jaana Karjalainen,
työfysioterapeutti, Caritas Kuntoutus

 

Lisätietoa ryhmästä saat sivuiltamme tai
soittamalla kuntoutussihteerillemme 044 468 4271.