Monipuoliset fysioterapiapalvelut

Yleisimpiä syitä, joiden vuoksi asiakas hakeutuu fysioterapiaan, ovat niska- tai selkäkivut, nivelten kivut ja ylirasituksesta tai virheasennosta johtuvat toiminnalliset ongelmat. Fysioterapialla pyritään kivun lievittämiseen, nivelen liikkuvuuden lisäämiseen, lihasjännityksen vähentämiseen sekä lihaskunnon lisäämiseen ja siten työ- ja toimintakyvyn palautumiseen. Fysioterapialla luodaan myös edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, jolla voidaan ehkäistä ongelmien uusiutumista.

Me Caritaksessa huolehdimme, että saat juuri sinulle sopivaa kuntoutusta.

Palvelumme

+ TULE-fysioterapia

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Yleisimpiä syitä TULE-fysioterapiaan hakeutumiselle ovat nivelten ja tukirangan ongelmat, esimerkiksi olkapää-, niska- ja selkäkivut. Fysioterapialla voidaan hoitaa jo olemassa olevia oireita ja ennaltaehkäistä niiden pahenemista ja näin parantaa asiakkaan työ- tai toimintakykyä.

 

+ Neurologinen fysioterapia

Tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, kuten aivoverenkiertohäiriön jälkitila, selkäydin- tai aivovamma, MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia tai CP-vamma. Tarkoituksena on edistää tai ylläpitää kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Menetelminä käytetään mm. liikehoitoja, voima-, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia, liikemallien opettelua, rentoutusta ja siirtymisten sekä liikkumisen harjoittelua eri apuvälineiden avulla. Apuvälinearviot ja suositukset kuuluvat usein osaksi kuntoutusprosessia.

Fysioterapeuttitiimissämme työskentelee Bobath- koulutuksen käyneitä terapeutteja, jotka ovat erikoistuneet neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen.

Fysioterapia voidaan toteuttaa Caritaksen kuntoutustiloissa tai kotikäynteinä kuntoutujan kotona tai palvelukodissa. Hyödynnämme kuntoutuksessa kuntosaliamme ja terapia-allastamme, jotka tarjoavat erinomaiset puitteet fyysiseen harjoitteluun.

+ OMT-fysioterapia

OMT:ssa (Ortopedinen manuaalinen terapia) tutkitaan, hoidetaan ja ennaltaehkäistään nivelissä, lihaksissa ja tukirangassa esiintyviä toimintahäiriöitä ja kipuja. Kivun syyn sekä toimintahäiriöiden kartoittaminen ovat OMT-fysioterapeuttien erikoisosaamisaluetta.

OMT-fysioterapiassa käytetään manuaalisia käsittelyjä kuten erilaisia lihas- ja nivelkäsittelyjä sekä hermokudoskäsittelyjä. Lisäksi kuntoutujalle annetaan yksilölliset ohjeet ja harjoitteet omatoimiseen harjoitteluun, joilla kipuja voi lievittää ja ennaltaehkäistä niiden uusiutumista.

+ Työfysioterapia

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen mm. opastamalla työntekijää valitsemaan hänen työhönsä parhaiten sopivat, vähiten tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat työasennot ja -tavat. Fysioterapialla luodaan myös edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, jolla voidaan ehkäistä ongelmien uusiutumista.

Työfysioterapeutin vastaanotolle voi tulla joko työterveyshuollon kautta tai lääkärin SV-lähetteellä.

Työterveysasiakkaidemme Tules-kuntoutusryhmien esite: Työterveyshuollon ryhmät

+ Ikäihmisen fysioterapia

Säännöllisellä tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia ja pitää yllä arkielämässä tarvittavaa lihasvoimaa. Fysioterapiaan sisältyy omatoimiseen liikkumiseen motivoiminen. Kuntoutujalle suunnitellaan kotiharjoitteluohjelma, jotta löydetään parhaat mahdolliset keinot tukea liikunta- ja toimintakykyä myös kodin- tai palvelukodin arjessa.

+ Allasterapia

Hyödynnetään muun muassa neurologisten kuntoutujien, tuki- ja liikuntaelinsairaiden sekä ikääntyneiden fysioterapiassa. Harjoittaa muun muassa lihasvoimaa, nivelliikkuvuuksia ja tasapainoa. Tehokas keino hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn lisäämiseen sekä lihasjännitysten rentouttamiseen.

Caritas Kuntoutuksen asiakkaiden käytössä on oma terapia-allas, joka on varustettu hissillä. Tiloissa on lisäksi viihtyisät ja esteettömät sauna- ja pukuhuonetilat.

Juuri sinulle, lähellä sinua

Olemme palveluntuottajana muun muassa seuraaville tahoille, joiden maksusitoumuksella voi tulla kuntoutusasiakkaaksemme:

  • Oulun kaupunki,
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
  • Veteraanijärjestöt ja säätiöt,
  • Valtiokonttori,
  • KELA.

Meille voi tulla myös itse maksavana asiakkaana lääkärin SV-lähetteellä tai ilman lähetettä. Työfysioterapeutin vastaanotolle voi tulla joko työterveyshuollon kautta tai lääkärin SV-lähetteellä.

Käytössämme on KELA:n suorakorvaus.

Caritas Kuntouksen fysioterapia voidaan toteuttaa joko Caritaksen kuntoutustiloissa tai kotikäynteinä tai palvelukodissa.